Medlemskap i Kalknetzwerk e.V.(Kalknätverk registrerad förening)

Att bli medlem eller inte - alla överväganden börjar med frågan vilka mål nätverket strävar efter, om de överensstämmer med de egna och om medlemskapet gagnar den enskilda medlemmen.

Kanske frågar man sig också, för vem sammanslutningen är tänkt - med tanke på namnet, som ser ut att utesluta alla som inte arbetar med kalk. Och slutligen : Hur arbetar föreningen och hur kan den enskilda medlemmen medverka till utforma detta arbete?

Kanske kan denna text bidra vid sådana funderingar.
Föreningens namn
Av naturliga orsaker har vi ställt kalken i centrum för våra aktiviteter, för den skull dock inte uteslutit det naturliga byggandets andra material och tekniker. Tvärtom: Vi välkomnar alla ekologiskt orienterade byggnadshantverkare som medlemmar, för vi har alla i huvudsak samma mål. Och den aktuella ekologiska arkitekturen uppstår först när många byggnadsyrken samarbetar.
Medlemskap
Överallt i världen engagerar sig människor, företag och organisationer för byggnadskultur i vår anda, men dessa få märks knappt av den breda allmänheten: uppdragen är för få för att säkra överlevnaden, och på grund av alltför liten efterfrågan försvinner nödvändiga material från marknaden. För att detta skall förändras har vi slutit oss samman globalt.

Kompetens utbyts kors och tvärs genom nätverket, lokala traditioner och speciella kompetenser sprids över hela världen (den venetianske stuckatören spacklar i Berlin, en energirådgivare från München hjälper till i Peking…). Och överallt används våra medlemmars material.

Varje medlem tar del av alla föreningens aktiviteter, i forskningsförfrågningar, som vi lämnar och de uppdrag vi eventuellt får.

Alla fysiska och juridiska personer, som vill stödja vårt arbete, kan söka medlemskap.
Föreningens mål
Ekologiska, boendesunda och bra hus skall vara standard och inte längre ett undantag. Det förutsätter, att byggherren är insatt i ekologiskt byggande och hantverksmässiga möjligheter och informerar planerare och byggare om motsvarande riktlinjer. Det kräver, att arkitekter planerar, rådgör och ställer ut sina anbudsförfrågningar i denna anda. Till detta hör också att gör-det-självare inte tar första bästa hink, som står framställd  på byggmarknaden (om det inte råkar stå torn med ekologiska produkter och han vet vad som gäller)…

På seminarier, expertrundor, i tidskrifter, på fackmässor, hantverksdagar, miljödagar … om ett hållbart grundarbete åstadkoms - endast den som tillvaratar dessa erbjudanden har blivit medveten om problemen. Men hur når man övriga, den breda allmänheten? Och även den, som vid gårdagens föredrag var övertygad, går i morgon till byggmarknaden för att snabbt plocka med sig det billiga han känner till och som inte kräver någon tidsödande rådgivning.

Den nödvändiga förändringen av byggnadspraxis kan bara åstadkommas om en stor del av befolkningen håller sig till den. På denna punkt ser vi vår uppgift: Vi går till dem, som inte skulle komma till oss - med målet att förankra Kalknätverket (das Kalknetzwerk) i folks medvetande som kontakt vid framtida byggnationer i allmänhet.
Föreningsarbetet
I en direkt kontakt med befolkningen - där finns de potentiella uppdragsgivarna - ser vi alltså den ena huvuduppgiften. Våra medlemmar ger råd inom sina respektive områden och representerar föreningen på de talrika lokala arrangemangen för att sprida informationen. Vi håller föredrag, ordnar utställningar, erbjuder temaresor och har ett intensivt mediaarbete. Och naturligtvis presenterar vi oss också på de viktiga fackmässorna.

Vår andra huvuduppgift är vidareutbildning av experterna. I egenskap av mobil utbildningsplats erbjuder vi våra arrangemang till ett stort antal kurscentra. Och vårt nätverk medför utbyte av kursledare, docenter, rådgivare … runt hela världen, så att fackmän från alla länder lär känna andra länders kultur och därigenom kan berika sina arbetserbjudanden med hjälp av attraktiv teknik.
Projekt för unga hantverkare
Den som vill ha historisk byggsubstans och även skaffa ny gör det alltid för framtiden - d.v.s. för kommande generationer. Vi känner oss därför förpliktigade att inbegripa unga människor. För dem har vi utvecklat olika koncept som ger unga hantverkare och andra intressenter möjlighet att utnyttja det världsomspännande nätet för de mest skilda projekt.